Προτάσεις ΕΛΜΕ ΠΠΣ προς διαβούλευση

Προτάσεις ΕΛΜΕ ΠΠΣ προς διαβούλευση

Δημοσίευσηαπό Σπύρος Γλένης » Τρί Οκτ 14, 2014 7:09 am

Α) Διοικητικά θέματα
Αυτοδύναμο τμήμα Π.Π.Σ.

Η ένταξη των Π.Π.Σ. στο οργανόγραμμα του Υπουργείου ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα της Ε.Λ.Μ.Ε. Η δημιουργία του αυτοτελούς τμήματος Π.Π.Σ. στο οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το ΠΔ/9/2014 θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η δημιουργία του αυτόνομου τμήματος Π.Π.Σ. δημιουργεί κατά τη άποψη μας τις προϋποθέσεις για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία των Π.Π.Σ. των διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δ.Ε.Π.Π.Σ. και διάφορων διοικητικών φορέων (Περιφέρεια, Π.Υ.Σ.Δ.Ε. κ.ά.), αρκεί αυτό να στελεχωθεί κατάλληλα και να μεταφερθούν σε αυτό όλες οι αναγκαίες αρμοδιότητες.

Προτείνουμε πιο συγκεκριμένα:
- Με Υ.Α. να μεταφερθούν οι προβλεπόμενες αρμοδιότητες από την περιφέρεια στο τμήμα
- Ο τμηματάρχης να είναι εκπαιδευτικός της Δημόσιας εκ/σης με 5/ετή τουλάχιστον υπηρεσία στα Π.Π.Σ. ή σε Πειραματικά. Η θέση του να είναι επί θητεία.
- Οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκ/κών των Π.Π.Σ να είναι αρμοδιότητα του τμήματος
2. Να εκδίδονται με ευθύνη του τμήματος:
- Οι εγκύκλιοι που θα αφορούν στο καθορισμό των διοικητικών αρμοδιοτήτων Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΕΠ.Ε.Σ. κ.ά.
- Οι άδειες των εκπαιδευτικών (άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές, κα)
- Οι άδειες εκδρομών, δράσεων, μετακινήσεων των μαθητών κ.α.

Τα Π.Π.Σ. έχουν στελεχωθεί από προσωπικό αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ευνόητο ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά το βέλτιστο τρόπο, ώστε να προσφέρει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, προς όφελος των Π.Σ. και συνακόλουθα όλης της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε ένα συγκεκριμένο Π.Π.Σ. ή αντιστρόφως, να απειλούνται εργασιακά ως υπεράριθμοι με αβέβαιο μέλλον, αν και κατέχουν θέσεις, για τις οποίες έχουν επιλεγεί με διαφανείς διαδικασίες και με αυστηρή αξιολόγηση. Επομένως, το νέο τμήμα θα πρέπει

- Να ρυθμίζει με εγκυκλίους τα θέματα υπεραριθμιών, οργανικών κενών στα Π.Π.Σ. και κάθε σχετικό με αυτά θέμα
- Να περιλαμβάνει Υπηρεσιακό συμβούλιο για αποσπάσεις, διαθέσεις κλπ εκπαιδευτικών, (με σύνθεση: εκπρόσωπος Δ.Ε.Π.Π.Σ., τμήματος, Εκπαιδευτικών)


Στελέχωση της ΔΕΠ.Π.Σ.
Η ενισχυμένη παρουσία των εκπαιδευτικών στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ήταν από τις αρχικές θέσεις της Ε.Λ.Μ.Ε. Η τριετής και πλέον λειτουργία της έδειξε ότι ο φόρτος εργασίας και οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι δυσανάλογες σε σχέση με τη στελέχωση της.

Προτείνουμε:
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. να είναι 9/μελής
α. Ένας καθηγητής ΑΕΙ
β. Ένα μέλος ΔΕΠ
γ. Δύο εκπαιδευτικοί της Δημόσιας εκπαίδευσης (1 Π/θμιας και 1 Δ/θμιας)
δ. Δύο Δ/ντες ΠΠΣ ((1 Π/θμιας και 1 Δ/θμιας)
ε. Μία προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους
στ.Δύο σχολ. σύμβουλοι (1 Δ/θμιας, 1 Π/θμιας)


Β) Εργασιακό καθεστώς.
Οι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. που έγιναν Π.Π.Σ. μετά από θετική αξιολόγηση έχουν χάσει τις οργανικές τους θέσεις! Επίσης δεν είναι σαφές για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί για πενταετή θητεία, αν διατηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους την οργανική θέση τους. Υπάρχει ασάφεια ως προς το νομικό περιεχόμενο της θέσης επί θητεία μόνιμου εκ/κού (χωρίς οργανική θέση), γεγονός που στη σύγχρονη συγκυρία δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. και μακροπρόθεσμα θα προκαλέσει την αποδυνάμωση τους από το έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό τους.

Προτείνουμε:
- Κατά τη διάρκεια της 5/ετους θητείας ο εκπαιδευτικός ανήκει οργανικά στο Π.Π.Σ. (στη περίπτωση του αποχαρακτηρισμού του σχολείου από ΠΠ οι θέσεις επί θητεία μετατρέπονται σε οργανικές).
- Ο εκπ/κος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης σε μη Π.Π.Σ. έως και τρία χρόνια πριν από τη λήξη της 5/ετούς θητείας του και σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης να τοποθετείται με απόφαση του τμήματος Π.Π.Σ. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιοχής που χωροταξικά ανήκει το Π.Π.Σ. η κατόπιν αιτήσεως του, στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που ανήκε πριν από την τοποθέτησή του στο Π.Π.Σ.. Ομοίως, εφόσον δεν επιθυμεί την ανανέωση της θητείας.
- Με τη λήξη της 5/ετούς θητείας και εφόσον ο εκπ/κος επιθυμεί την ανανέωση της θητείας του υποβάλλει στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου σχετικό αίτημα μέχρι τον Μάρτιο του αντίστοιχου έτους και αν κριθεί θετικά ανανεώνεται η θητεία του. Αν κριθεί αρνητικά τοποθετείται με απόφαση του τμήματος Π.Π.Σ. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιοχής που χωροταξικά ανήκει το Π.Π.Σ. ή κατόπιν αιτήσεως του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που ανήκε πριν από την τοποθέτησή του στο Π.Π.Σ. Στη περίπτωση που ο εκπαιδευτικός παρόλο που έχει κριθεί θετικά δεν επιθυμεί (αιτιολογημένα ) την ανανέωση της θητείας του μπορεί να το δηλώσει μέχρι και την επόμενο έτος της τοποθέτησης του στο ΕΠ.Ε.Σ. και τότε τοποθετείται κατά προτεραιότητα στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιοχής που χωροταξικά ανήκει το Π.Π.Σ. η κατόπιν αιτήσεως του στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που ανήκε πριν από την τοποθέτησή του στο Π.Π.Σ..
- Μετά από τη θετική θητεία 10 ετών ο εκπαιδευτικός να παραμένει στο ΠΠΣ με οργανική θέση
- Οι Δ/ντές και οι εκ/κοί που διακόπτεται η 5/ετης θητεία τους λόγω της επιλογής και τοποθέτησης τους σε θέση στελεχών εκπαίδευσης, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε οργανικές θέσεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιοχής που ανήκει χωροταξικά το Π.Π.Σ. που υπηρετούν ή κατόπιν αιτήσεώς τους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. από το οποίο προήλθαν πριν να τοποθετηθούν στο Π.Π.Σ..

- Κατά τη διάρκεια της 5/ετούς θητείας ο εκ/κος έχει το δικαίωμα της μετάθεσης/τοποθέτησης για το υπόλοιπο της θητείας του σε άλλο Π.Π.Σ. (αφού υπηρετήσει τουλάχιστον δυο έτη στην αρχική του τοποθέτηση). Το δικαίωμα των αιτήσεων μετάθεσης να δίνεται μετά την ανακοίνωση των κενών στα Π.Π.Σ. και πριν από την ανοικτή προκήρυξη των θέσεων. Οι εκ/κοί να μετατίθενται με απόφαση του τμήματος για το υπόλοιπο της θητείας τους και με βάση τα μόρια τοποθέτησης τους στη θέση 5/ετους θητείας.

- Στη περίπτωση που δημιουργηθούν υπεράριθμοι εκ/κοί με 5/ετή θητεία. Αφού οριστούν οι υπεραριθμίες των εκ/κών με 5/ετή θητεία ανακοινώνονται τα κενά σε όλα τα Π.Π.Σ. και τοποθετούνται σε αυτά με απόφαση του τμήματος κατά προτεραιότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους και με βάση τα μόρια τοποθέτησής τους στο Π.Π.Σ.

- Οι εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. που έχουν 5/ετή θητεία και που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Π.Π.Σ. που έχουν 5/ετή θητεία ή στο συνδεδεμένο Π.Π.Σ. και με τις ώρες 2ης ανάθεσης να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ωράριό τους (κατόπιν αιτήσεως τους) σε σχολεία της περιοχής του Π.Π.Σ. και για τους σκοπούς των Π.Π.Σ. όπως για παράδειγμα ενδοσχολική επιμόρφωση, υποστήριξη του θεσμού του μέντορα, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κ.α., όπως εξάλλου προβλέπεται και στο νόμο 3966/2011, αρθ. 47, παρ. 1 και 2 .

- Οι εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. που δεν συμπληρώνουν ωράριο να τίθενται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., μόνον κατόπιν αιτήσεώς τους με απόφαση του τμήματος και για συμπλήρωση συγκεκριμένου κενού.

- Στη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθούν ανάγκες για αναπλήρωση εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. μπορούν να αποσπώνται ή να διατίθενται μόνιμοι εκ/κοί με απόφαση του τμήματος. Τα κριτήρια για την απόσπαση ή τη διάθεση των εκπαιδευτικών είναι ανάλογα για την κατάληψη θέσης με 5/ετή θητεία.
- Αν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί τότε τοποθετούνται αναπληρωτές από τον πίνακα των αναπληρωτών, με εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. και απόφαση του τμήματος των ΠΠΣ.


Γ) Αξιολόγηση/ κίνητρα

Προτείνουμε:

- Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. να ενταχθεί στο σύστημα αξιολόγησης του ΠΔ 152/2013 (αρθρο 22, &3), εφόσον αυτό υλοποιηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση να καταργηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται από το άρθρο 50, &5, 6 του 3966/2011 και να ορισθούν με ΥΑ οι προϋποθέσεις για τη θετική αξιολόγηση, κατόπιν εισήγησης από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., τμήμα Π.Π.Σ. και των εκπροσώπων των εκ/κών καθώς και οι προϋποθέσεις για τη διακοπή της 5/ετούς θητείας.

Σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης η Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. είχε επισημάνει ελλείψεις και ασάφειες όπως για π.χ. ότι μοριοδοτήθηκαν μη αξιολογημένες δράσεις σε σχολεία. όπως πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων κ.λπ. και δεν λήφθηκε υπόψη το σημαντικότερο, το ουσιαστικό διδακτικό έργο, και όσο αξιολογήθηκε παρουσίασε έλλειψη διαφοροποιημένων κριτηρίων καταλλήλων για τις διαφορετικές βαθμίδες, τάξεις, κατευθύνσεις κ.λπ. αυτό σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησε σε συναδέλφους το αίσθημα της απαξίωσης και της αδικίας. Δράσεις των Π.Π.Σ. οι οποίες μοριοδοτούνται (ερευνητικές εργασίες, λειτουργία ομίλων κ.ά. ) θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ως προς τους στόχους τους και ως προς τη διαδικασία αξιολόγησής τους.

Προτείνουμε:
- Για την ανανέωση της 5/ετούς θητείας με ΥΑ να εξειδικευτούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση του εκ/κού από το ΕΠ.Ε.Σ. και τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η παραπάνω αξιολόγηση θα είναι συμπληρωματική της αξιολόγησης του ΠΔ και αφορά μόνο στα ιδιαίτερα καθήκοντα των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. (υλοποίηση ομίλων, κα). Η εξειδίκευση των κριτήριων να γίνει με ΥΑ και μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., τμήματος Π.Π.Σ. και των εκπροσώπων των εκ/κών και αφού τεθούν σε δημόσιο διάλογο.
- Αν δεν εφαρμοστεί το ΠΔ 152/2013 τότε οι εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. που αξιολογήθηκαν με βάση το νόμο 3966, άρθρο 51, & 5 και το νόμο 4072/2012 , άρθρο 329, &4α να επανακαταταγούν στο ενιαίο μισθολόγιο.


Σε εφαρμογή του 4072/2012 άρθρο 329, &4γ(θθ) να αποδοθούν τα πρόσθετα μόρια για την κάλυψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αξιολογηθεί θετικά για το έργο τους στα Π.Π.Σ.

Προτείνουμε:
- 0,4/έτος και μέχρι 5 μόρια για τους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. και 0,5/έτος θητείας στο ΕΠ.Ε.Σ. για τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ.
Σπύρος Γλένης
 
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Κυρ Οκτ 06, 2013 11:36 am

Re: Προτάσεις ΕΛΜΕ ΠΠΣ προς διαβούλευση

Δημοσίευσηαπό kage » Κυρ Φεβ 09, 2020 10:56 pm

Ένα αυτοδύναμο Τμήμα ΠΠΣ στο Υπουργείο θα έλυνε πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τα ΠΠΣ λόγω άγνοιας ή αδιαφορίας των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ και συχνά λόγω διαφωνίας τους. Θα εξασφαλιζόταν έτσι η ίδια μεταχείριση ΠΠΣ σε όλη τη χώρα.
kage
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 11, 2020 10:50 pm


Επιστροφή στο Προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις στα ΠΠΣ

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron